O MNIE / ABOUT

Beata pochodzi z Bielczy koło Brzeska. Jest absolwentką obecnego Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doświadczenie artystyczne zdobywała także w Salzburgu (na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Mozarteum). Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych, m.in. w Wiedniu, Kijowie i Ottawie. Wyspecjalizowana w technice akwareli, chętnie sięga także po inne media, takie jak: farby akrylowe, pastele czy collage. 
Jej twórczość toczy na różnych płaszczyznach. Z jednej strony artystka maluje obrazy, w których komentuje współczesny styl życia, nawiązując przy tym do (często przeciwstawnych sobie) nurtów sztuki, takich jak art brut, pop art, czy ekspresjonizm abstrakcyjny. Równolegle zaś tworzy prace będące wyrazem jej zachwytu nad geniuszem przyrody, czego efektem są serie obrazów akwarelowych.
Beata tworzy w duchu ekologicznej odpowiedzialności. W swojej pracy wkorzystuje biodegradowalne materiały (m.in. nietoksyczne, wodorozcieńczalne farby, kleje itp), maluje na przetworzonych lub samodzielnie przygotowanych podobraziach, powtórnie wykorzystuje surowce typu papier, karton i tekstylia adaptując je w swoim pracach collage'owych.

***
Beata Pałach was born in 1983 in a small town in southern Poland. As a teenager she moved to Kraków to improve her artistic skills with the help of local experienced artists – professors of the Academy of Fine Arts and the Pedagogical University of Kraków. Since then she has developed her distinctive style, which expresses her love for the ethereal wildlife and the transience of the moment. She specialises in watercolours, but also works with acrylic paints, pastels and mixed media. She also likes to experiment with the structure of paper, creating collages and cut-outs.
Her paintings flip between diverse styles: from abstract expressionism to the inspiration of art brut or Polish School of Poster. She creates paintings in watercolour technique expressing her intention to signify the power of nature, its endless richness of colours and unpredictable ‘moods’ of the Elements (Series: “Herbarium” 2008), “Raw” 2015). Her works also refer to the relationship between human and nature, as well as comment on today's lifestyle (series “Wild Life” 2014) and the influence of human behaviour on Earth (series "Landscapes” 2020).


Kontakt / Contact: beata.palach [at] gmail.com