Beata i jej Uczniowie / Beata and her students

Wystawa obrazów Beaty Milligan i jej uczniów, to drugi pokaz z cyklu: „Mistrz i jego uczeń", którego celem jest przedstawienie dorobku nauczycieli - instruktorów SCKM zarówno w kontekście ich osiągnięć artystycznych jak i pedagogicznych. Pokazy mają ponadto uwypuklać technikę, która jest im szczególnie bliska, i w której wypowiadają się najchętniej. Dla widza obecna wystawa może być ciekawym zestawieniem i porównaniem twórczości głównej bohaterki z jej uczniami i wychowankami. A jest ich sporo, są ci najmłodsi, dla których sztuka jest tylko przyjemnym wypełnieniem wolnego czasu, ale są też tacy, którzy wstąpili już na ścieżkę sztuki i rozpoczęli swoje samodzielne poszukiwania. Czy uczestników wystawy - oprócz techniki prac wykonanych na papierze - łączy coś jeszcze ze swą mistrzynią? Przekonajcie się Państwo sami, uważnie przyglądając się tej ekspozycji.

***

The exhibition of paintings by Beata Milligan and her students is the second show in the series: "Master and the student", which aims to present the achievements of SCKM teachers, both in the context of their artistic and pedagogical achievements. The shows are also intended to highlight the technique that is particularly close to the artists. In this case we have an opportunity to see works on paper, mainly watercolours but not only. For the viewer, the current exhibition can be an interesting juxtaposition and comparison of the work of the main character with her students and pupils.