Regarding The ArtistZapraszam do zapoznania się z artykułem o mnie publikowanym na stronie projektu Regarding The Artist. Celem jego autorek jest przybliżenie sylwetek twórców oraz poznanie ich sposobu wyrażania siebie. Teksty, które są tu prezentowane to zbiory luźnych wypowiedzi artystów, ich przemyślenia, wspomnienia, manifesty. Towarzyszą im fotografie pokazujące artystów przy pracy, kadry z pracowni, czy reprodukcje prac.

***
Please, have a look at the article about me which is published on the website called Regarding The Artist. The aim of this project is to present profiles of artists and getting know their way of expression. The texts are a collection of artists' statements, their thoughts, memories, manifestos.They are accompanied by photographs of the artists at work, their studios, workshops, and reproductions of works.