Wystawa w Muzeum Ziemi Bieckiej / Art Exhibition in Museum of Biecz Land

Wystawa w Muzeum Ziemi Bieckiej, realizowana w ramach projektu „Od alchemii do farmacji. Od farmacji do ekologii” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Wystawa czynna: 25.07-31.08. 2010.