Żywioły / The Elements

Wystawa zatytułowana „Żywioły" jest zbiorem obrazów malarskich Beaty Pałach powstałych w latach 2014-15. Cyklem tym autorka nawiązuje do wcześniejszych swoich prac podejmując problem relacji między człowiekiem a światem przyrody. Malarka przedstawia intrygujące ją zjawiska naturalne w bardzo dynamicznych, często enigmatycznych kompozycjach. „Podrzuca” widzowi znajome kształty, lecz stawia je w nie do końca oczywistym kontekście. Chce tym samym dać wyraz pozycji człowieka, który mimo ogromnego rozwoju techniki nie zdołał odkryć wszystkich zagadek otaczającego go świata.

***

The exhibition called "The Elements" is a series of paintings by Beata Pałach, that were created in 2014-15. In this cycle the author refers to her earlier works, addressing the problem of relations between man and the natural world. The painter presents intriguing natural phenomena, using dynamic, often enigmatic compositions. She "throws" familiar shapes, but puts them in a new context. Her intention was to point out the uncertain condition of humans who, despite the enormous development of technology, failed to discover all the mysteries of the world around him.